Watch out! It's Deadly!

Als onderzoeker moet je op de hoogte zijn van de dodelijke diersoorten die op de aarde rondzwerven. Op de achterkant van iedere kaart staat het ‘aantal dodelijke diersoorten’ die je vertellen welke gevaarlijke beesten in de landen leven.

Hieronder vertellen we over de 10 meest dodelijke diersoorten. Let goed op, omdat je op reis niet wilt worden opgeslokt door een beer, gebeten wilt worden door een haai of gestoken door een kwal…